Revision history for HomePage


Revision [104]

Last edited on 2018-05-17 16:02:14 by harring
Additions:
~- [[grupper]]


Revision [93]

Edited on 2018-05-08 16:09:13 by harring
Additions:
{{image url="images/Pathfinder.png" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site" width="800"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Mallar==Mallar för att skapa de olika typerna av sidor finns på kategorierna. Använd dessa eller gör någonting eget, de är där för att underlätta om man vill använda dem.--->>====Komma igång====Dubbelklicka på en sida eller på "edit" i footern för att börja. Om du inte vet hur du skall göra kolla denna sidan [[FormattingRules Wikka formaterings guide]] eller fråga någon som vet, det går att leka i SandBox tills man lärt sig.------====Huvudkategorier====
Deletions:
{{image url="https://vignette.wikia.nocookie.net/awesome-games/images/8/8f/Pathfinder.png/revision/latest?cb=20160812190047" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site" width="800"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Mallar==Mallar för att skapa de olika typerna av sidor finns på kategorierna. Använd dessa eller gör någonting eget, de är där för att underlätta om man vill använda dem.--->>====Komma igång====Dubbelklicka på en sida eller på "edit" i footern för att börja. Om du inte vet hur du skall göra kolla denna sidan [[FormattingRules Wikka formaterings guide]] eller fråga någon som vet, det går att leka i SandBox tills man lärt sig.------====Huvudkategorier====


Revision [91]

Edited on 2018-05-08 16:02:58 by harring
Additions:

{{image}}


Revision [90]

Edited on 2018-05-08 15:21:05 by harring
Additions:
{{image url="https://vignette.wikia.nocookie.net/awesome-games/images/8/8f/Pathfinder.png/revision/latest?cb=20160812190047" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site" width="800"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Mallar==Mallar för att skapa de olika typerna av sidor finns på kategorierna. Använd dessa eller gör någonting eget, de är där för att underlätta om man vill använda dem.--->>====Komma igång====Dubbelklicka på en sida eller på "edit" i footern för att börja. Om du inte vet hur du skall göra kolla denna sidan [[FormattingRules Wikka formaterings guide]] eller fråga någon som vet, det går att leka i SandBox tills man lärt sig.------====Huvudkategorier====
Deletions:
{{image url="http://gamersguild.be/sites/default/files/pathfinder_0.png" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site" width="800"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Mallar==Mallar för att skapa de olika typerna av sidor finns på kategorierna. Använd dessa eller gör någonting eget, de är där för att underlätta om man vill använda dem.--->>====Komma igång====Dubbelklicka på en sida eller på "edit" i footern för att börja. Om du inte vet hur du skall göra kolla denna sidan [[FormattingRules Wikka formaterings guide]] eller fråga någon som vet, det går att leka i SandBox tills man lärt sig.------====Huvudkategorier====


Revision [89]

Edited on 2018-05-08 15:20:29 by harring
Additions:
{{image url="http://gamersguild.be/sites/default/files/pathfinder_0.png" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site" width="800"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Mallar==Mallar för att skapa de olika typerna av sidor finns på kategorierna. Använd dessa eller gör någonting eget, de är där för att underlätta om man vill använda dem.--->>====Komma igång====Dubbelklicka på en sida eller på "edit" i footern för att börja. Om du inte vet hur du skall göra kolla denna sidan [[FormattingRules Wikka formaterings guide]] eller fråga någon som vet, det går att leka i SandBox tills man lärt sig.------====Huvudkategorier====
Deletions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Mallar==Mallar för att skapa de olika typerna av sidor finns på kategorierna. Använd dessa eller gör någonting eget, de är där för att underlätta om man vill använda dem.--->>====Komma igång====Dubbelklicka på en sida eller på "edit" i footern för att börja. Om du inte vet hur du skall göra kolla denna sidan [[FormattingRules Wikka formaterings guide]] eller fråga någon som vet, det går att leka i SandBox tills man lärt sig.------====Huvudkategorier====


Revision [88]

Edited on 2018-05-08 14:11:24 by harring
Additions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Mallar==Mallar för att skapa de olika typerna av sidor finns på kategorierna. Använd dessa eller gör någonting eget, de är där för att underlätta om man vill använda dem.--->>====Komma igång====Dubbelklicka på en sida eller på "edit" i footern för att börja. Om du inte vet hur du skall göra kolla denna sidan [[FormattingRules Wikka formaterings guide]] eller fråga någon som vet, det går att leka i SandBox tills man lärt sig.------====Huvudkategorier====
Deletions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Mallar==Mallar för att skapa de olika typerna av sidor finns på kategorierna. Använd dessa eller gör någonting eget, de är där för att underlätta om man vill använda dem.--->>====Komma igång====Dubbelklicka på en sida eller på "edit" i footern för att börja. Om du inte vet hur du skall göra kolla denna sidan [[FormattingRules Wikka formaterings guide]] eller fråga någon som vet, det går att leka i SandBox tills man lärt sig.------====Några viktiga kategorier====


Revision [87]

Edited on 2018-05-08 14:10:52 by harring
Additions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Mallar==Mallar för att skapa de olika typerna av sidor finns på kategorierna. Använd dessa eller gör någonting eget, de är där för att underlätta om man vill använda dem.--->>====Komma igång====Dubbelklicka på en sida eller på "edit" i footern för att börja. Om du inte vet hur du skall göra kolla denna sidan [[FormattingRules Wikka formaterings guide]] eller fråga någon som vet, det går att leka i SandBox tills man lärt sig.------====Några viktiga kategorier====
Deletions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Mallar==Här ute i sidan kommer det att finnas länk till de olika mallarna och information om hur man skapar nya sidor.--->>====Komma igång====Dubbelklicka på en sida eller på "edit" i footern för att börja. Om du inte vet hur du skall göra kolla denna sidan [[FormattingRules Wikka formaterings guide]] eller fråga någon som vet, det går att leka i SandBox tills man lärt sig.------====Några viktiga kategorier====


Revision [68]

Edited on 2018-05-08 09:14:46 by harring [Reverted to previous revision]
Additions:
~-[[platser]]
~-[[karaktärer]]
~-[[föremål]]
~-[[varelser]]
Deletions:
~-platser
~-karaktärer
~-föremål
~-varelser


Revision [67]

Edited on 2018-05-08 09:12:02 by harring [Reverted to previous revision]
Additions:
~-platser
~-karaktärer
~-föremål
~-varelser
Deletions:
~-[[platser]]
~-[[karaktärer]]
~-[[föremål]]
~-[[varelser]]


Revision [65]

Edited on 2018-05-08 09:09:57 by harring [Reverted to previous revision]
Additions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Mallar==Här ute i sidan kommer det att finnas länk till de olika mallarna och information om hur man skapar nya sidor.--->>====Komma igång====Dubbelklicka på en sida eller på "edit" i footern för att börja. Om du inte vet hur du skall göra kolla denna sidan [[FormattingRules Wikka formaterings guide]] eller fråga någon som vet, det går att leka i SandBox tills man lärt sig.------====Några viktiga kategorier====
Deletions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Mallar==Här ute i sidan kommer det att finnas länk till de olika mallarna och information om hur man skapar nya sidor.--->>====Getting started====Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.------====Några viktiga kategorier====


Revision [64]

Edited on 2018-05-08 09:07:54 by harring [Reverted to previous revision]
Additions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Mallar==Här ute i sidan kommer det att finnas länk till de olika mallarna och information om hur man skapar nya sidor.--->>====Getting started====Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.------====Några viktiga kategorier====
Deletions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Keep up-to-date==To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists mailing lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].--->>====Getting started====Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.------====Några viktiga kategorier====


Revision [63]

Edited on 2018-05-08 09:05:57 by harring [Reverted to previous revision]
Additions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Keep up-to-date==To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists mailing lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].--->>====Getting started====Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.------====Några viktiga kategorier====
Deletions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Keep up-to-date==To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists mailing lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].---------====Några viktiga kategorier====


Revision [62]

Edited on 2018-05-08 09:05:51 by harring [Reverted to previous revision]
Additions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Keep up-to-date==To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists mailing lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].---------====Några viktiga kategorier====
Deletions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Keep up-to-date==To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists mailing lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].--->>====Getting started====Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.------====Några viktiga kategorier====


Revision [61]

Edited on 2018-05-08 09:05:36 by harring [Reverted to previous revision]
Additions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Keep up-to-date==To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists mailing lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].--->>====Getting started====Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.------====Några viktiga kategorier====
Deletions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Keep up-to-date==To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists mailing lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].--->>====Getting started====Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.------>>====Några viktiga kategorier====


Revision [60]

Edited on 2018-05-08 09:05:29 by harring [Reverted to previous revision]
Additions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Keep up-to-date==To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists mailing lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].--->>====Getting started====Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.------>>====Några viktiga kategorier====
Deletions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Keep up-to-date==To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists mailing lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].--->>====Getting started====Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.====Några viktiga kategorier====


Revision [59]

Edited on 2018-05-08 09:05:04 by harring [Reverted to previous revision]
Additions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Keep up-to-date==To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists mailing lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].--->>====Getting started====Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.====Några viktiga kategorier====
Deletions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Keep up-to-date==To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists mailing lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].--->>====Getting started====Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.------>>==Need more help?==Don't forget to visit the [[http://wikkawiki.org WikkaWiki website]]!>>====Några viktiga kategorier====


Revision [58]

Edited on 2018-05-08 09:04:45 by harring [Reverted to previous revision]
Additions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Keep up-to-date==To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists mailing lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].--->>====Getting started====Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.------>>==Need more help?==Don't forget to visit the [[http://wikkawiki.org WikkaWiki website]]!>>====Några viktiga kategorier====
Deletions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Thanks for installing Wikka! This wiki runs on version ##{{wikkaversion}}##, patch level ##{{wikkapatchlevel}}##. You may want to read the [[WikkaReleaseNotes release notes]] to learn what's new in this release.------>>==Keep up-to-date==To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists mailing lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].--->>====Getting started====Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.------>>==Need more help?==Don't forget to visit the [[http://wikkawiki.org WikkaWiki website]]!>>====Några viktiga kategorier====


Revision [57]

Edited on 2018-05-08 09:03:50 by harring [Reverted to previous revision]
Additions:
---För en lista över alla kategorier se [[Categorycategory kategorilistan]] eller kolla i PageIndex.---
Deletions:
---You will find more useful pages in the [[CategoryWiki Wiki category]] or in the PageIndex.---


Revision [56]

Edited on 2018-05-08 09:03:04 by harring [Reverted to previous revision]
Additions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Thanks for installing Wikka! This wiki runs on version ##{{wikkaversion}}##, patch level ##{{wikkapatchlevel}}##. You may want to read the [[WikkaReleaseNotes release notes]] to learn what's new in this release.------>>==Keep up-to-date==To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists mailing lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].--->>====Getting started====Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.------>>==Need more help?==Don't forget to visit the [[http://wikkawiki.org WikkaWiki website]]!>>====Några viktiga kategorier====
Deletions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}---{{checkversion}}---Thanks for installing Wikka! This wiki runs on version ##{{wikkaversion}}##, patch level ##{{wikkapatchlevel}}##. You may want to read the [[WikkaReleaseNotes release notes]] to learn what's new in this release.------>>==Keep up-to-date==To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists mailing lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].--->>====Getting started====Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.------>>==Need more help?==Don't forget to visit the [[http://wikkawiki.org WikkaWiki website]]!>>====Some useful pages====


Revision [55]

Edited on 2018-05-08 09:02:44 by harring [Reverted to previous revision]
Additions:
~-[[platser]]
~-[[karaktärer]]
~-[[föremål]]
~-[[varelser]]
Deletions:
~-[[FormattingRules Wikka formatting guide]]
~-[[WikkaDocumentation Documentation]]
~-[[RecentChanges Recently modified pages]]
~-[[SysInfo System Information]]


Revision [1]

The oldest known version of this page was created on 2018-05-07 21:33:44 by WikkaInstaller [Reverted to previous revision]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki