Wiki source for HomePage


Show raw source

{{image url="images/Pathfinder.png" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site" width="800"}}---{{checkversion}}---Välkommen till wiki sidan för ert äventyr i Pathfinder. Vi följer Adventure pathen Curse of the Crimson Throne------>>==Mallar==Mallar för att skapa de olika typerna av sidor finns på kategorierna. Använd dessa eller gör någonting eget, de är där för att underlätta om man vill använda dem.--->>====Komma igång====Dubbelklicka på en sida eller på "edit" i footern för att börja. Om du inte vet hur du skall göra kolla denna sidan [[FormattingRules Wikka formaterings guide]] eller fråga någon som vet, det går att leka i SandBox tills man lärt sig.------====Huvudkategorier====
~-[[platser]]
~-[[karaktärer]]
~-[[föremål]]
~-[[varelser]]
~- [[grupper]]
---För en lista över alla kategorier se [[Categorycategory kategorilistan]] eller kolla i PageIndex.---

{{image}}
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki