(image: http://wiki.harring.xyz/images/gray_maiden.jpg)
The following 4 page(s) belong to karaktärer

Cressida Kroft [Cressida Kroft]
HomePage [Komma igång]
trinia sabor [Trinia Sabor]
Vencarlo Orisini [Vencarlo Orisini]


Använd följande som mall när ni skapar karaktärssidor:
====Namn Namn====
{{Image src="https://i.imgur.com/rPzaZt9.gif" class="right"}}
==Om==
Fakta om personen

==Er historia==
Hur känner ni denna personen? Vad är er historia med personen?

==Spelaråsikter/spekulationer==
[[Tessalir]] tycker att det är bra att ett exempel på hur man taggar wikisidor är med.[[karaktärer Lista över karaktärer]]


Lista över alla kategorier
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki